Hem    Om ES    Psykoterapi    Handledning/Konsultation    Utbildning    Kontakt

Nyheter

Existentiella Samtal, Coaching & Psykoterapi
Behöver du någon att samtala med om ett specifikt problem? Från ett existentiellt perspektiv får du hjälp att reflektera kring din livssituation. Vänligen besök existentiellasamtal.com för mer information.

Psychotherapy, Counselling and Consultation are offered in English and French. English: Full professional proficiency. Français: Compétence professionelle limitée.

Känslofokuserad Psykoterapi Har du svårt att uppleva, uttrycka eller förstå dina känslor är du välkommen att boka tid för samtal med känslor i fokus.
Läs mer under Psykoterapi.

Grundkurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi
Utbildningen omfattar 3 inspirerande dagar.
Läs mer

Existentiell coaching
Utbildningen omfattar 10 dagar och leder till certifiering
Läs mer
ES är medlem i:

Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

EXIS <Exis>

Psykoterapi

Samtal
Det finns många skäl att söka terapi. Ibland är det kopplat till mer tydliga problem eller dilemman, ibland är det en mer diffus upplevelse av att livet inte riktigt känns rätt. Kanske känner du dig nedstämd, stressad eller orolig inför framtiden. Det kan också handla om sådant som händer eller inte händer i dina relationer och dina känslor inför detta. Oavsett vad, så kan samtalsterapi bidra till att du får mer förståelse för dig själv eller din situation och lättare att förhålla dig till det som du upplever problematiskt Inför starten av en terapi bokar vi ett första möte, ett så kallat orienterande samtal. Under detta samtal försöker jag aktivt lyssna mig till din egen upplevelse och beskrivning av anledningen till att du söker upp mig. Jag berättar också något om hur vårt samarbete kan se ut och där det är viktigt att ditt ansvar, liksom mitt, så tydligt som möjligt kan klargöras. Därefter gör vi en överenskommelse om det kommande arbetet. Jag erbjuder psykoterapi med psykodynamisk / relationell, känslofokuserad och existentiell inriktning.

Existentiell psykoterapi
Det existentiella perspektivet ger ett helhetsperspektiv på ditt liv. Det innebär att vi fokuserar på de grundläggande livsfrågorna, som exempelvis vad det innebär att leva i världen, i tiden och under olika grundbetingelser. I en öppen terapisituation utforskar vi din livssituation, dina känslor, hur du lever och vem du är samt undersöker vilka för- och nackdelar du får av dina värderingar, val och handlingar. Förståelse för hur ditt liv har varit bakåt, kan ge dig hjälp att komma vidare framåt. Att acceptera och våga möta utvecklingskriser och livets utmaningar kan ge möjlighet att sörja och gå vidare trots upplevelser av livets orättvisor. Krisen kan betraktas som en möjlighet till förändring som ytterst syftar till att inse på vilka sätt du måste förbättra dina redskap för att kunna hantera svåra känslor, förstå din ångest och leva bättre. De existentiella livsfrågorna är ständigt aktuella. De uppstår ofta i situationer där vi måste omorientera oss och hantera frågor såsom kärlek, ansvar, respekt och omsorg för att kunna gå vidare. Förändringar är en del av livet. Men ibland kan de orsaka kris, ångest och förvirring, där vi behöver hjälp med att reflektera över val, vad som är viktigt och meningsfullt eller vilka värderingar vi lever efter. Mer information om existentiella samtal, coaching och psykoterapi finner du här existentiellasamtal.com

Känslofokuserad psykoterapi
Känslor är centrala, medfödda reaktionsmönster som vi delar med alla människor. De finns inbyggda i våra kroppar och är utvecklade för att reagera på det som händer. Man kan kalla känslorna vårt snabbaste och effektivaste informationssystem. De berättar direkt för oss vad som är viktigt, värdefullt och vad vi kan behöva göra. Ofta följs de av någon slags tanke, men ibland finns de bara som en upplevelse i kroppen; t ex fjärilar i magen, svettiga handflator, en klump i halsen eller en våg av adrenalin. Känslorna är också ett av våra mest betydelsefulla medel för kommunikation. Vi har en medfödd förmåga att läsa av andras känslor och att kunna visa känslor är nödvändigt för att andra ska kunna förstå oss och dela vår verklighet. Ju mindre kontakt vi har med våra känslor, desto vilsnare och ensammare kan vi känna oss. Känslofokuserad terapi syftar till att öka kontakten med dina egna grundläggande känslor. Arbetet handlar både om det som sker under de timmar vi träffas men också om att känna, öva och pröva mellan gångerna.

Reflekterande samtal inför graviditet och förlossning
Under graviditeten är det mycket spännande som händer, kroppen förändras och du ställer om dig inför det nya liv som väntar. Mycket är glädjefyllt och fullt av förväntan. Men det finns också situationer som kan vara svåra och krävande att klara av. När barnet har kommit förändras livet. Tiden efter födseln kan vara magisk och rik på många sätt. Ibland kan dock trötthet, brist på tid och eftertanke ge upphov till svårigheter i vardagen eller problem i relationen. Vändpunkter i livet, som exempelvis en förlossning, behöver ibland belysas för att ny mening och förståelse ska uppstå. Står du inför en fertilitetsbehandling är du välkommen att boka tid för konsultation. Efter konsultationen kan du erhålla ett skriftligt utlåtande som du lämnar till ansvarig läkare.

Välkommen att boka tid för –

Mottagning
Vallentinhuset,
Sabbatsbergsvägen 8, 113 21 Stockholm

www.existentiellasamtal.com

Mama Mia Mödravård, Karlavägen 58 i Stockholm (www.mamamia.se)


Böcker

yogabok
"Ompröva livet" Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning. .
Studentlitteratur,
Sverige 2009.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Bara detta liv - existentiella texter i psykologi och psykoterapi.
Natur & Kultur
Sverige 2008.
Dan Stiwne (red)
yogabok
Yoga - att komma till ro. Häftad.
Wahlström & Widstrand,
Sverige, 2006
(ISBN 9146214801)
yogabok
Yoga - att komma till ro. Inbunden.
Wahlström & Widstrand,
Sverige, 2003
(ISBN 914620055X)
yogabok
Gravidyoga. Häftad.
Natur och Kultur
Sverige, 2005
(ISBN 91-27-10814-7)
För information, ring 0737274794 eller maila till: elisabeth.serrander@gmail.com